NEWS

NEWS

2021-07-22

Rozbudowa linii produkcyjnej produktów Kehua dla odnawialnych źródeł energii w celu osiągnięcia rocznej wydajności produkcyjnej rzędu 40 GW

linkedintwitterfacebook. YouTube
Jiaomei Base
PV/ESS Workshop

Aby sprostać błyskawicznie rosnącemu popytowi, Kehua w latach 2020–2021 zwiększy powierzchnię swoich zakładów produkcyjnych o 14000 m2.

 

W drugiej połowie 2020 r. firma Kehua wybudowała nowy, inteligentny i wielofunkcyjny zakład produkcyjny o powierzchni 4000 m2, w którym produkowane są przede wszystkim produkty i systemu dla mocy powyżej 500 kW, przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii. Zakład ten jest wyposażony w najnowocześniejszą w branży platformę badawczą, na której można badać produkty o mocy do 6,25 MW w stałej, regulowanej temperaturze 30–60°C.


 

W drugiej połowie 2021 r. firma wzniesie inny zakład produkcyjny o powierzchni 10 000 m2 do produkcji produktów zabudowanych, takich jak falowniki fotowoltaiczne i systemy transformatorów wykonywane „pod klucz”, kontenery dla systemów magazynowania energii i prefabrykowane kontenery dla centrów przetwarzania danych. W zakładzie tym będzie można przeprowadzać próby napięciowe na napięcia 35 kV / 10 kV oraz badać wydajność systemów akumulatorów litowych, a jego roczna wydajność produkcyjna ma wynieść 15 GW.

 

Równocześnie firma Kehua wybudowała nowe laboratorium badawcze do testowania niezawodności wszystkich modeli produktów obsługujących energię ze źródeł odnawialnych, o mocy od 3 kW do 12,5 MW. Laboratorium oferuje również komunikację zdalną, badania zdalne, sterowanie zdalne, regulację temperatury i wilgotności, sprawdzanie funkcji bezpieczeństwa itp.

 

Do tej pory w laboratorium przebadano produkty o łącznej mocy przekraczającej 4 GW, zapewniając ich jakość i niezawodność dla klientów z całego świata.

 

Kehua ma ponad 33-letnie doświadczenie w branży energoelektroniki. Podjęła się realizacji ponad 30 projektów na szczeblu krajowym i regionalnym, uczestniczyła w opracowaniu co najmniej 140 norm krajowych i branżowych oraz uzyskała więcej niż 1100 praw własności intelektualnej. Według stanu na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekracza 18 GW, natomiast w systemach magazynowania energii 1,1 GW / 3 GWh. Klienci z naszej bazy pochodzą z ponad 100 krajów i regionów.

 

Według IHS Markit, wiodącej instytucji zajmującej się technologią informacyjną, Kehua była w 2020 r. w gronie 10 największych dostawców falowników fotowoltaicznych (o łącznej mocy > 501 kW) podłączanych do sieci na świecie i w czołowej szóstce tych dostawców w Azji. Zajmuje ponadto 8. miejsce na świecie i 2. miejsce w Chinach wśród dostawców falowników do magazynowania energii.


Więcej informacji >