O nas

O nas

Inteligentny ekspert w zarządzaniu energią

KEHUA TECH

Jako przodujący dostawca rozwiązań energetycznych, KEHUA została założona w 1988 roku, a w 2010 roku weszła na giełdę (002335.SZ). Celem firmy KEHUA jest dostarczanie bezpiecznej, ekologicznej i inteligentnej energii elektrycznej dla każdego i zamierza stać się głównym światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań w zakresie ochrony i oszczędzania energii.

 

Kluczem KEHUA jest stworzenie Inteligentnego i Kompleksowego Systemu Zarządzania Energią, z podstawową technologią energoelektroniki i najnowocześniejszymi technologiami sztucznej inteligencji(AI) i Internetu przedmiotów(IoT). System ten obejmuje trzy dziedziny działalności firmy KEHUA, którymi są Energia Krytyczna, Energia Odnawialna i Infrastruktura Chmurowa. System ten obsługuje również aktualizacje różnych sektorów, w tym finansowego, przemysłowego, telekomunikacyjnego, rządowego, transportowego, medycznego itd. Dzięki doskonałym zdolnościom badawczo-rozwojowym i usługom, KEHUA jest szeroko uznawana przez użytkowników w ponad 100 krajach i regionach.


Sprawozdanie roczneSprawozdanie roczne
Nr 1Nr 1

Marka UPS w Chinach przez 21 kolejnych lat

Nr 1Nr 1

w udziale w ESS w Chinach pod tytułem "Behind the Meter"

Nr 1Nr 1

w udziale w rynku modułowych centrów danych w Chinach

doskonałe zdolności badawczo-rozwojowe

doskonałe zdolności badawczo-rozwojowe

KEHUA prowadzi trzy ośrodki badawczo-rozwojowe, jedno centrum badań EMC i jeden program badań świadków(WTDP). Zespół badawczo-rozwojowy firmy KEUHA składa się z ponad 1000 inżynierów, jest on prowadzony przez czterech starszych ekspertów, którzy otrzymują specjalne dodatki od Rady Państwowej.

 

Jako jedno z Narodowych Kluczowych Przedsiębiorstw Zaawansowanych Technologii, KEHUA bierze udział w ponad 40 krajowych/prowincjonalnych Projektach Planu Palnika, angażuje się w ustanowienie ponad 90 krajowych i przemysłowych norm oraz jest uprawniona do ponad 800 krajowych patentów, praw autorskich do oprogramowania i innych praw własności intelektualnej. KEHUA jest również Stacją Badań Habilitacyjnych i prowadzi Wspólne Laboratorium ze słynnymi uniwersytetami i laboratoriami na całym świecie.

 

Dzięki udogodnieniom klasy światowej, KEHUA jest w stanie przeprowadzić różne testy w celu zapewnienia jakości produktu, w tym test EMC, test we mgle solnej, test wibracyjny, test w wysokiej i niskiej temperaturze, test przeciwpyłkowy, test cyklu życia baterii itp. Wynikiem tego, produkty KEHUA nie tylko posiadają certyfikaty CE, SAA, TÜV, UL i inne certyfikaty dla różnych rynków, lecz także zyskują dobrą reputację na całym świecie.


Łańcuch dostaw klasy światowej

KEHUA prowadzi cztery bazy produkcyjne. Łączna powierzchnia produkcyjna wynosi 320 000 m2 przy rocznej zdolności produkcyjnej 12GW.

Łańcuch dostaw klasy światowej KEHUA charakteryzuje się sześcioma cechami.

● Jakość - ścisła kontrola jakości prowadzi do niezawodnych produktów dla rynku wysokiej klasy.

● Zorientowanie na koszty - zorientowanie na proces i innowacje w zarządzaniu prowadzą do ciągłej redukcji kosztów i poprawy wydajności kosztowej.

● Dowolność - zoptymalizowany układ linii produkcyjnej i tryb pracy w celu wzmocnienia wydajności zasilania.

● Efektywność - optymalizacja pracy, automatyzacja i zarządzanie informacją prowadzą do ciągłej optymalizacji procesów i poprawy wydajności pracy.

● Sprawność - naukowe planowanie i efektywna współpraca wewnętrzna i zewnętrzna w celu skrócenia czasu realizacji i osiągnięcia szybkich dostaw.

● Integracja - profesjonalny zespół wspierający zintegrowane zaopatrzenie i oferujący lepszą obsługę projektów.


Łańcuch dostaw klasy światowej
surowa kontrola jakości

surowa kontrola jakości

Jako pierwsza chińska marka UPS-ów KEHUA uzyskała Certyfikat Systemu Jakości ISO9001 w roku 1995. Obecnie produkty i systemy firmy KEHUA posiadają wiele międzynarodowych certyfikatów, w tym certyfikaty ISO14001, ISO18001, HAF003 ( jądrowy), GJB9001B-2009 ( wojskowy) itp.

W całym łańcuchu dostaw stosowany jest surowy system kontroli jakości dla zagwarantowania niezawodności produktów i usług firmy KEHUA. Mówiąc konkretnie, w procesie zakupów, Zarządzanie Jakością Dostawców i Kontrola Jakości Przychodzących zapewniają bezpieczeństwo i jakość surowców.

W trakcie produkcji, w celu zapewnienia jakości produktu końcowego wykorzystywane są: Zarządzanie Jakością Całkowitą, Kontrola Jakości Procesu, Kontrola Jakości Procesu Przychodzącego, oraz Testowanie Rzetelności Wychodzącej. W procesie dostaw stosuje się Kontrolę Jakości Wychodzącej, Kontrolę Jakości Końcowej oraz Śledzenie i Analizę Jakości, aby zagwarantować niezawodność produktów w całym cyklu życia.


profesjonalna obsługa 3A

System serwisowy KEHUA 3A (Assured, Apropos i Active) jest systemem o sprawdzonej skuteczności. Obecnie firma KEHUA prowadzi 16 technicznych centrów serwisowych, 60 krajowych i zagranicznych punktów serwisowych, z możliwością dostarczania części zamiennych one-stop, aby zminimalizować czas pośpiesznych napraw i konserwacji.

Punkty usługowe KEHUA są powszechnie dostępne w Chinach, USA, Indiach, Francji, Polsce, Rosji, Indonezji, Korei Południowej, Wietnamie, Australii itd. W ponad 100 krajach na całym świecie, ponad 500 profesjonalnych inżynierów firmy KEUHA pracuje w siedzibach klientów, tworząc jeden wybitny projekt za drugim.

Zespół serwisowy firmy KEHUA jest doświadczony w zakresie rozwiązań dystrybucji energii i produktów O&M, z praktyką konserwacji milionów zestawów urządzeń i systemów. Dzięki spójnej orientacji na klienta, zespół serwisowy firmy KEHUA stale poprawia jakość usług i optymalizuje doświadczenia użytkowników.


profesjonalna obsługa 3A

Wybrane nagrody

2020

Nr 6 w podłączonym do sieci trójfazowym dostawcy falowników fotowoltaicznych dużej mocy (>501 kW) w Azji

(Źródło: IHS Markit)

Numer 5 na światowym rynku modułowych zasilaczy UPS

(Źródło: Omdia)

Numer 8 na światowym rynku PCS

(Źródło: IHS Markit)

8. miejsce pod względem udziału w rynku przechowywania energii za licznikiem w Chinach

(Źródło: CCID)

Top 100 łancuchów magazynowania energii

(Nagroda z TUV, EESA Energy Storage Leaders Alliance) 

Najlepszy dostawca PCS magazynowania energii w Chinach w roku 2020

(Nagroda z Organizing Committee of China International Energy Storage Conference)

Najbardziej znannych przedsiębiorców rozwiązania systemu integracji magazynowania energii fotowoltaicznej w roku 2020

(Nagoroda z Polaria Solar PV Network)

Nagroda za wyjątkowy wkład w branżę zasilaczy i dystrybucji UPS od 20 lat

(Nagroda z Beijing Electronics Society, China Green Data Center Promotion Alliance and Data Center Construction+ Magazine)


2019

Top 10 przedsiębiorców w roku 2019

(Nagroda z Beijing Electronics Society, China Green Data Center Promotion Alliance and Data Center Construction+ Magazine)

Nagoroda Polaris Cup 2019 dla najbardziej znanych przedsiębiorców fotowoltaicznych innowacyjnych

Nagoroda Polaris Cup 2019 dla znanych przedsiębiorców fotowoltaicznych projektów


2018

Najbardziej znany przedsiębiorca magazynowania energii w Chinach w roku 2018

(Nagroda z China Energy Stroge Network)

Nagoroda Polaris Cup 2018 dla 10 najbardziej znanych przedsiębiorców fotowoltaicznych

Nagoroda Polaris Cup 2018 dla 10 najbardziej znanych przedsiębiorców falowników magazynowania energii


2017

Nagoroda CCID 2017: Przedsiębiorca o najszybszym rozwoju w rynku stosy ładującego w Chinach

Nagoroda CCID 2017: Nr 1 na chińskim rynku w rocznym udziale UPS

Nagoroda CCID 2017: Nr 1 na chińskim rynku w rocznym udziale UPS wysokiej klasy


2016

Nagroda wybranej marki centra danych w Chinach z China Computer News w roku 2016

Top 10 przedsiębiorców falowników najbardziej innowacyjnych dla branży fotowoltaicznej w Chinach w roku 2016

(Nagroda z sieci fotowoltaicznej)

Nagoroda CCID 2016: Nr 1 dla znanych przedsiębiorców UPS wysokiej jakości na rynku


2015

Top 500 międzynarodowych przedsiębiorców nowej energii w 2015, nagroda z China Energy News

Nagoroda CCID 2015 dla przedsiębiorców o najszybszym rozwoju na rynku falownikowy w Chinach

Nagoroda CCID 2015 dla dobrych przedsiębiorców na rynku UPS wysokiej klasy w Chinach

Nagoroda CCID 2015 dla dobrych przedsiębiorców na rynku centrów danych ekologicznych w Chinach

Nagoroda CCID 2015 dla przedsiębiorców o najszybszym rozwoju na rynku urządzenia ładującego nową energią w Chinach


2014

Najlepszy dostawca usługi fotowoltaicznej w Chinach w roku 2014

(Nagoroda z Sieci międzynarodowej fotowoltaiki słonecznej)

10 najlepszych przedsiębiorców produktów innowacyjnych w roku 2014

(Nagroda z czasopisma "Nowoczesna fotowoltaika")


2013

Nagroda CCID 2013 dla znanych przedsiębiorców UPS wysokiej jakości

Nagoroda Polaris Cup 2013 dla 10 najbardziej znanych przedsiębiorców fotowoltaicznych