Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -L

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -L

Biorąc pod uwagę rozwój chmury obliczeniowej, 5G, dużego zbioru danych, Internetu przedmiotów, Internetu mobilnego i innych technologii, liczba i skala budowy centrów danych w chmurze rośnie każdego dnia, a stopień budowy i gęstość mocy pojedynczych szaf również stopniowo wzrasta.
Więcej informacjiWięcej informacji

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -M

IDC realizuje podstawową działalność przedsiębiorstw i operatorów, a także stanowi platformę obsługującą przedsiębiorstwa we wdrażaniu zarządzania wartością. Dlatego też użytkownicy mają wysokie wymagania dotyczące bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego działaniaRozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -M stosuje się w samodzielnie zbudowanych centrach danych i pomieszczeniach IDC operatorów.
Więcej informacjiWięcej informacji
Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -M
Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -S

Rozwiązanie centrum obliczeniowe danych na chmurze WiselDC -S

Zgodnie z rozwojem technologii, kluczowe wyposażenie centrum danych zmieniło się na modularyzację i miniaturyzację, a także zrealizowano budowę całkowicie niezależnego modułowego centrum danych.Rozwiązanie WiseIDC-S centrum danych nadaje się do samodzielnego budowania centrów danych dla przedsiębiorstw, małych pomieszczeń IDC operatorów, modernizacji starych serwerowni i małych pomieszczeń danych różnych przedsiębiorstw (w tym finansów, firm internetowych, rządu, BAT, przemysłu itp.)
Więcej informacjiWięcej informacji

Poszukiwanie rozwiązania oszczędzania energii odnawialnej

Ze względu na to, że centra danych są budowane masowo, poprawa efektywności energetycznej stała się głównym tematem użytkowników.
Więcej informacjiWięcej informacji
Poszukiwanie rozwiązania oszczędzania energii odnawialnej