Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie dla Systemu Kontroli nadzorcza energii i pozyskiwania danych(PSCADA)

Urządzenia 400V są głównymi odbiorami energii elektrycznej na lotnisku. Zazwyczaj stacje transformatorowe 110KV są wykorzystywane jako lotniskowe stacje transformatorowe rdzeniowe podłączone do sieci energetycznej w celu zapewnienia wewnętrznego zasilania lotniska. Równolegle w różnych obszarach wewnętrznych budowane są liczne rozdzielnie 10KV, stacje niskonapięciowe i pomieszczenia agregatów prądotwórczych, które odpowiadają podstawowym potrzebom strefowego zasilania i awaryjnego przełączania zasilania, tak aby zapewnić bezpieczną pracę ważnych odbiorów energetycznych na lotnisku. Zakres dostawy energii elektrycznej obejmuje głównie budynek terminalu, budynek parkingowy, obszar serwisowy, strefa ruchu na lotnisku i inne obszary. Obiekty zasilające, które zasilają większy obszar, stosują wielopunktową dystrybucję i dalekosiężny sposób zasilania.

KEHUA SOLUTION

Rozwiązanie PSCADA jest proponowane z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia firmy Kehua w dziedzinie automatyki i produktów stosowanych w energetyce. Rozwiązanie to integruje online i offline dane systemu zasilania, dane użytkownika i strukturę systemu z informacją za pomocą nowych technologii w dziedzinie informatyki, komunikacji i automatyki, tworząc w ten sposób kompletny system automatyzacji zasilania w celu pełnego monitorowania, sterowania i ochrony systemu zasilania, jak również kontroli na miejscu poboru mocy i zarządzania zasilaniem w warunkach normalnych i awaryjnych.

KEHUA SOLUTION
Professional

Professional

Conformance of the core software with normal operation requirements of the power system and perfect integration with the power professional technology and computer technology

Advanced

Advanced

Application of the advanced internet technology, digitization transformer substation technology, cloud computing technology and intelligent APP technology

Flexible

Flexible

Diversified equipment selection model integrated with the solution and satisfaction of different budget requirements.

Reliable

Reliable

Several redundancy structures and the guarantee of the safety and reliability of the system operation.