Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie dotyczące zarządzania efektywnością energetyczną dla lotniska

Wraz z szybkim rozwojem rynku lotniczego przedsiębiorstwa związane z węzłami lotniczymi stały się głównymi konsumentami energii elektrycznej. W związku z tym, biorąc pod uwagę wymogi rozwoju lotnisk, konieczne jest skuteczne zarządzanie całym systemem energetycznym. Aby spełnić wymagania dotyczące oszczędności energii całego lotniska, Kewa wprowadza system zasilania mikrosieciowego, w tym podsystem zasilania lotnisk, system zasilania komunikacyjnego, system zasilania, system monitoringu bezpieczeństwa i ochrony, system zasilania BAS, nowy system rozproszonego wytwarzania energii PV itp. po to, aby stworzyć sieć systemu zasilania ze scentralizowanym monitoringiem, racjonalizacją zużycia energii i efektywnym zarządzaniem. System jest zaprojektowany i skonfigurowany zgodnie z potrzebami witryny użytkownika i wymaganiami budżetowymi.

KEHUA SOLUTION

System zarządzania energią IEMS3000 wyposażony jest w najnowszą technologię nowoczesnej energii elektrycznej, komputera i komunikacji, która automatycznie zbiera i mierzy zdalne zużycie energii, dostarczając dokładne, niezawodne, szybkie i kompletne dane systemowe. Następnie system analizuje, podsumowuje, oblicza i przechowuje zebrane dane, generując w ten sposób różne raporty i umożliwiając użytkownikom dokładne monitorowanie ich zużycia energii w czasie rzeczywistym. W tym samym czasie system może również szybko wykryć problemy w urządzeniu pomiarowym użytkownika, a następnie powiadomić personel monitorujący, aby te problemy wyeliminować, dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych strat ekonomicznych spowodowanych awarią urządzenia pomiarowego.

KEHUA SOLUTION
Oszczędzanie kosztów

Oszczędzanie kosztów

Zwiększenie efektywności energetycznej i skuteczności zarządzania, oszczędność kosztów pracy.

Ekologiczny

Ekologiczny

Wizualizowanie i informatyzacja procesu zużycia energii w celu poprawy efektywności energetycznej.

Inteligentny

Inteligentny

Inteligencja i informatyzacja zarządzania dystrybucją energii elektrycznej dla lepszej kontroli i bezpiecznego funkcjonowania lotniska.

Efektywne

Efektywne

Skuteczne ulepszanie istniejących urządzeń energetycznych, dla efektywnej eksploatacji i zwiększenia korzyści ekonomicznych lotniska.