Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Tranzyt kolejowy-Rozwiązanie dwuprzewodowego systemu zwrotnej energii

Ponieważ transport kolejowy rozwija się szybko, należy zwrócić większą uwagę na oszczędność energii. Jak dane nam pokazują, zużycie energii elektrycznej w transporcie kolejowym stanowi 40 procent całkowitych kosztów eksploatacji metra, a system zasilania trakcji kolejowej odpowiada za 50% całkowitego zużycia energii w systemie transportu kolejowego.

KEHUA SOLUTION

Sprzęt sprzężenia zwrotnego energii hamowania dla metra dwuprzewodowego może wykorzystać energię odzyskowaną podczas hamowania i skutecznie zmniejszyć wzrost temperatury spowodowany nagrzewaniem się hamulców. Energia odzyskiwana podczas hamowania pociągu jest przesyłana do sieci elektrycznej prądu przemiennego poprzez urządzenie sprzężenia zwrotnego do wykorzystania przez inne urządzenia elektryczne, co pozwala na oszczędność energii. Urządzenie systemowe wyposażone jest w element IGBT o dużej mocy, tworzący dwukierunkową przetwornicę. Ponadto w skład urządzenia wchodzi transformator, wyłącznik ramki wyjściowej, dławik AC, stycznik DC, bezpiecznik DC i związane z nim elementy sterujące.

KEHUA SOLUTION
Ekologiczny

Ekologiczny

- Odzyskanie 38% energii przez jednorazowe hamowanie
- Przeprowadzanie kompensacji mocy biernej i tłumienia harmonicznych dla poprawy jakości sieci energetycznej tłumienie harmoniczne

Niezawodny

Niezawodny

- Duża zdolność do przeciążania przy szczytowej mocy do 2 razy większej od mocy dopuszalnej
- Integracja sprzężenia zwrotnego prostownika i falownika z płynnym przełączaniem trybu pracy dla poprawy stabilności napięcia sieci trakcyjnej

Dowolny

Dowolny

- Modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy
- Ustępliwa instalacja, może być zainstalowana w podstacji transformatorowej lub poza pomieszczeniem typu skrzynkowego

Powiązane odniesienia