Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Tranzyt kolejowy - Rozwiązania dla integralnego systemu kontroli nadzorczej(ISCS)

Tranzyt kolejowy - Rozwiązania dla integralnego systemu kontroli nadzorczej(ISCS)

Dla systematycznego projektowania budowanej linii kolejowej, system elektryczny, urządzenia elektromechaniczne, alarm przeciwpożarowy, osłona bramy, transmisja pasażerska, informacja pasażerska, CCTV, sprzedaż i kontrola biletów oraz inne podsystemy i urządzenia będą zintegrowane i kontrolowane przez ISCS (Integrated Supervision Control System), co ma zapewnić operatorom na służbie integracyjne funkcje operacyjne i poprawić bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność eksploatacji i konserwacji. ISCS zapewnia operatorom na wszystkich poziomach środki i narzędzia do monitorowania i kontroli całego wyposażenia podsystemu w centrum i na stacji, gdzie monitorowanie jest potrzebne.
Więcej informacjiWięcej informacji

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie do Systemu Automatyki Budynkowej(BAS)

W przypadku systemu BAS stosowanego w metrze, urządzenia elektromechaniczne, w tym system wentylacji klimatyzacyjnej, system zaopatrzenia w wodę i system odwadniania, system oświetlenia, winda, schody ruchome, znak naprowadzający itp. w stacji metra i pracującym tunelu są zarządzane i kontrolowane w działaniu przez rozproszony komputerowy system nadzoru i kontroli. Podczas pożaru lub zatoru pociągu, tryb pracy przeciwko katastrofom będzie sprawnie włączony. Według informacji o pożarze wysyłanych przez system sygnalizacji pożaru lub informacji o blokach wysyłanych przez automatyczny system sterowania pociągiem, dopływ i odpływ powietrza będą automatycznie regulowane pod kątem wentylacji, o...
Więcej informacjiWięcej informacji
Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie do Systemu Automatyki Budynkowej(BAS)
Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dla Systemu Kontroli nadzorcza energii i pozyskiwania danych(PSCADA)

Tranzyt kolejowy - Rozwiązanie dla Systemu Kontroli nadzorcza energii i pozyskiwania danych(PSCADA)

System PSCADA jest wyposażony w warstwową i rozproszoną strukturę systemową w układzie rozproszonym oraz scentralizowane zarządzanie. Funkcje centrum i stacji mogą być zrealizowane przez to oprogramowanie, a funkcje podsystemu PSCADA mogą być wykonane przez ścisłą integrację przewodów oprogramowania i platformy. Dzięki temu można wykonać wielowarstwowe, rozproszone, zdalne i bieżące monitorowanie i sterowanie warunkami pracy urządzeń elektrycznych, w tym głównych zasilaczy podstacji transformatorowych, systemu linii napowietrznych (szyna kontaktowa) itp. Ponadto można rozwiązywać różne nietypowe wypadki i zdarzenia alarmowe systemu zasilania. Jednocześnie harmonogram systemu zasilania, au...
Więcej informacjiWięcej informacji

Tranzyt kolejowy-Rozwiązanie dwuprzewodowego systemu zwrotnej energii

Ponieważ transport kolejowy rozwija się szybko, należy zwrócić większą uwagę na oszczędność energii. Jak dane nam pokazują, zużycie energii elektrycznej w transporcie kolejowym stanowi 40 procent całkowitych kosztów eksploatacji metra, a system zasilania trakcji kolejowej odpowiada za 50% całkowitego zużycia energii w systemie transportu kolejowego.
Więcej informacjiWięcej informacji
Tranzyt kolejowy-Rozwiązanie dwuprzewodowego systemu zwrotnej energii
fTranzyt kolejowy - Rozwiązanie dla Systemu integracji zasilania UPS

fTranzyt kolejowy - Rozwiązanie dla Systemu integracji zasilania UPS

Stacja kolejowa miejska jest wyposażona w wiele systemów urządzeń słaboprądowych, takich jak: komunikacja, sygnalizacja, zintegrowany nadzór, monitoring środowiska, automatyka biurowa, kontrola dostępu, automatyczny pobór opłat, automatyczny alarm przeciwpożarowy, brama osłonowa, oświetlenie awaryjne, zintegrowana automatyka podstacji transformatorowej itp. Systemy te są odpowiedzialne za monitorowanie środowiskowe transportu pasażerskiego, przekazywanie informacji, prowadzenie pasażerów i inne, które są krytycznym odbiorami o pierwszym priorytecie, wysoce niezawodny system zasilania jest wymagany dla zagwarantowania jakości i ciągłości zasilania.
Więcej informacjiWięcej informacji
1234