Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie systemu zasilania słonecznego w budynkach mieszkaniowych

Rozwiązanie systemu zasilania słonecznego w budynkach mieszkaniowych

System solarny w budynkach mieszkaniowych to system, w którym panele fotowoltaiczne umieszczane są na dachu domu lub na dziedzińcu, a falownik o małej mocy lub mikrofalownik służy do konwersji energii w celu bezpośredniego zasilania domu nową energią, przy czym nadwyżka mocy może być również włączona do sieci. Wydajność instalacji fotowoltaicznej w domu jest zazwyczaj określana na podstawie zużycia energii elektrycznej przez użytkownika, lokalizacji i innych wymagań i wynosi zazwyczaj od 1 do 20kW.
Więcej informacjiWięcej informacji

Rozwiązanie systemu magazynowania energii w budynkach mieszkaniowych

System magazynowania energii w budynkach mieszkaniowych zakłada połączenie falowników, grup akumulatorów i innych elementów magazynowania energii w celu stworzenia niezawodnego systemu zasilania odbiorów domowych, który łączy w sobie energię odnawialną i stosuje przesunięcie obciążenia w celu poprawy jakości energii i przynosi korzyści ekonomiczne przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej.
Więcej informacjiWięcej informacji
Rozwiązanie systemu magazynowania energii w budynkach mieszkaniowych