Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

Rozwiązanie pracy równoległej i zasilania z podwójnej magistrali

W miarę zwiększania się skali centrów danych, wzrośnie ilość sprzętu, a odbior rdzenia będzie coraz większe, więc wymagania centrów danych dotyczące środowiska, zasilania i chłodzenia będą coraz wyższe. A w tym samym czasie oszczędność energii jest również dużym wyzwaniem w obecnym procesie budowy i przyszłej eksploatacji i konserwacji.

KEHUA SOLUTION

Rozwiązanie pracy równoległej i zasilania z podwójnej magistrali z firmy KEHUA obejmuje wysokiej klasy zasilacz UPS, akumulator ołowiowo-kwasowy, szafę akumulatorową, skrzynkę przełączników akumulatorowych, wyjściową szafę rozdzielczą oraz adapter sieciowy SNMP i przełącznik redundantny KTS, gwarantujące wysoce wydajne i niezawodne zasilanie.

KEHUA SOLUTION
Niezawodny

Niezawodny

Rozwiązanie problemu wąskiego gardła w pojedynczym punkcie awarii, system o wysokiej niezawodności

Łatwy

Łatwy

Rozbudowa online, aktualizacja online, konserwacja online itp. mogą być realizowane z odpowiedną odpornością na błędy.

Dowolny

Dowolny

Dystrybucja energii jest dowolna z dostosowana do obrioru i wymagań podwójnego wejścia zasilania dla serwerów

Powiązane odniesienia