Rozwiązania Kehua

Rozwiązania Kehua

Kompleksowe rozwiązania energetyczne dla branży: Transportowej/Produkcyjnej/Finansowej/Energetycznej/Medycznej

Kehua Tech specjalizuje się w projektach energetycznych dostarczając falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, systemy awaryjne UPS oraz Centra Danych.

System fotowoltaiczny w budynkach handlowych lub przemysłowych średniej wielkości

System fotowoltaiczny w budynkach handlowych lub przemysłowych średniej wielkości

Koszt energii elektrycznej wykorzystywanej do celów gospodarczych jest zazwyczaj wysoki w centrach gospodarczych, dużych centrach handlowych, ośrodkach przemysłowych i innych budynkach i miejscach o skoncentrowanym zużyciu energii elektrycznej, więc warto korzystać z elektrowni PV.
Więcej informacjiWięcej informacji

System fotowoltaiczny w budynkach handlowych lub przemysłowych wielkopowierzchniowych

Zazwyczaj stosowane na dachach dużych zakładów produkcyjnych do instalacji o dużej pojemności, z zachowaniem stałej orientacji i nachylenia dachu. Takie rozwiązanie jest korzystne w przypadku stosowania dużych elementów fotowoltaicznych. Rozwiązanie to charakteryzuje się● Moc instalacyjna powyżej 500kW● Dach o dużej powierzchni w tym samym kierunku, odpowiedni dla dużej instalacji PV● Energia elektryczna wytwarzana na dystrybucję lub na własne potrzeby, z dostępem do systemu dystrybucji energii elektrycznej 400Vac lub wyższej.
Więcej informacjiWięcej informacji
System fotowoltaiczny w budynkach handlowych lub przemysłowych wielkopowierzchniowych
Rozwiązanie systemu magazynowania energii w budynkach handlowych i przemysłowych

Rozwiązanie systemu magazynowania energii w budynkach handlowych i przemysłowych

System magazynowania energii zbiera i przechowuje nadwyżkę energii, która nie jest wykorzystywana przez pewien okres czasowy, a następnie wydobywa ją i wykorzystuje w okresie szczytowego zużycia lub wysyła do miejsc o ograniczonej dostępności energii. System magazynowania energii w budynkach handlowych i przemysłowych stosuje się w firmach, fabrykach, pomieszczeniach handlowych, stacjach ładujących i innych miejscach z● Duże wahania dziennego zapotrzebowania na energię elektrycznąDuże zużycie energii elektrycznej przy systemie szczytowo-dolinowym ● Niewystarczająca wydajność dystrybucji● Różne odbiory i zastosowanie zasilacza awaryjnego
Więcej informacjiWięcej informacji

Rozwiązanie do inteligentnego systemu parkingu samochodowego

Parkingi i urządzenia do ładowania pojazdów są niezbędną infrastrukturą nowych miast i stanowią ważne warunki do rozwoju branży pojazdów energetycznych. Dzięki upowszechnieniu i zwiększeniu elektryfikacji i inteligencji, zarządzanie platformami ładującymi może lepiej ułatwić operatorom parkingów zarządzanie własnymi urządzeniami do ładowania i pojazdami. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w projektach budowy infrastruktury ładującej, takich jak osiedla mieszkaniowe, kompleksy handlowe i miejsca turystyczne.
Więcej informacjiWięcej informacji
Rozwiązanie do inteligentnego systemu parkingu samochodowego