Energia odnawialna

Energia odnawialna

Energia fotowoltaiczna + magazynowanie energii dla przyszłości

21+ Instalacji fotowoltaicznych GW, 2.6GW/3.8GWh ESS Instalacji
Zakres mocy produktu od 3kW do 6,8MW.
Rozwiązania techniczne mogą być stosowane w budynkach mieszkaniowych, gospodarczych i użyteczności publicznej.